Przegląd pięcioletni budynku – zakres

Posted by on cze 13, 2023 in Inne usługi | Możliwość komentowania Przegląd pięcioletni budynku – zakres została wyłączona

Przegląd pięcioletni budynku – zakres

Po wielu katastrofach budowlanych w Polsce od został wprowadzony obowiązkowy przegląd pięcioletni budynku. Obowiązek ten należy do każdego właściciela czy zarządcy danego obiektu. Za jego nieprzestrzeganie grożą sankcje i wysokie grzywny. Czym jest pięcioletni przegląd budynku i kto może go wykonać?

Co jest sprawdzane w ramach przeglądu pięcioletniego budynku?

Przeglądy pięcioletnie do absolutna konieczność, od której nie można się uwolnić. Warto więc w jak najlepszym stopniu zaliczyć kontrolę i nie przejmować się kolejnymi inspekcjami przez co najmniej 5 lat. Podczas oględzin osoba uprawniona do weryfikacji stanu budynku będzie zwracać uwagę na takie elementy jak:

  • elementy budynku, budowli i instalacji narażone na szkodliwy wpływ atmosferyczny i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacje urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacje gazowe oraz przewody kominowe,
  • sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,
  • badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Poprawnie przeprowadzony przegląd daje pewność co do stanu technicznego budynku. Każdy obiekt, który pozytywnie przeszedł kontrolę, może spokojnie kontynuować swoją działalność przez kolejne pięć lat.

Przeglądy pięcioletnie

Na czym polega przegląd techniczny budynku?

Posiadanie własnego domu lub innego budynku ciągnie za sobą obowiązek kontrolowania jego stanu technicznego. Budynek należy użytkować zgodnie z zasadami określonymi w przepisach i utrzymywać go w należytym stanie technicznym oraz estetycznym. Pomijanie tych aspektów i unikanie przeglądu ciągnie za sobą rygorystyczne sankcje.

Cały proces kontroli stanu technicznego budynku polega na zamówienia odpowiedniego fachowca. Ten specjalista przeprowadza dokładną ekspertyzę danych elementów domu, a następnie określa jego stan i wydaje werdykt. Po skończonym procesie specjalista udziela wskazówek, które pozwolą utrzymać obiekt w lepszym stanie wizualnym oraz technicznym przez jak najdłuższy czas.

Dla wielu właścicieli domów czy większych obiektów kontrola wydaje się marnowaniem czasu i pieniędzy. Jednak ta praktyka pozwala na zagwarantowanie bezpieczeństwa użytkownikom lokum. Tylko za pośrednictwem dobrze wykonanego przeglądu można zauważyć niewidoczne usterki takie jak: wyciek gazu, czy niestabilność konstrukcji, które mogłyby zagrażać mieszkańcom domu.

Kto wykonuje przegląd pięcioletni?

Przeprowadzenie dobrej kontroli budowlanej to dłuższy proces, który wymaga specjalistycznej wiedzy. W związku z tym przeglądu okresowego może dokonać jedynie osoba posiadające stosowne uprawnienia. Każdy element budynku musi zostać zbadany przez specjalistę, który posiada udokumentowane kwalifikacje i wiedzę z dziedziny budownictwa.

Dlatego, gdy chcesz przeprowadzić kontrolę instalacji gazowej, to niezbędne będzie wynajęcia fachowca ze świadectwem kwalifikacji E+D w zakresie kontrolno-pomiarowym. Specjalista ten może dokonać tylko kontroli elementu, w którym się specjalizuje. Oznacza to, że w przypadku przeglądu systemów kominowych będziesz musiał zamówić kominiarza, który będzie miał tytuł mistrza.

Dlaczego należy wykonać przegląd pięcioletni?

Dobrze przeprowadzone przeglądy pięcioletnie dają pewność, że budynek jest w dobrym stanie technicznym i nie straci na aspektach wizualnych. Oprócz ogólnej oceny osoba wykonująca kontrolę dostarczy Ci wszelkich wskazówek, które pozwolą utrzymać się swój obiekt w jak najlepszej formie. Głównymi aspektami, które są oceniane podczas wykonywania przeglądu technicznego to:

  • estetyka obiektu i jego otoczenia,
  • ocena aktualnej kondycji obiektu pod względem technicznym i przydatności do użytkowania,
  • sprawdzenie, czy zostały wykonane zalecenia z poprzedniego przeglądu,
  • kontrola sprawności instalacji elektrycznej i piorunochronnej.

Przeglądy pięcioletnie

Ponadto przeprowadzanie przeglądów technicznych poszczególnych elementów budynku jest z góry narzucone przez prawo. Przepisy te zostały uregulowane 7 lipca 1994 roku. W ich zapiskach jest dokładnie opisane, kto może przeprowadzać wywiad i jak powinna być udokumentowana kontrola. Oprócz tego przepisy prawne narzucają konieczność regularnych przeglądów poszczególnych instalacji w obiektach budowlanych.

Przeglądy pięcioletnie mogą się wydawać uciążliwe i kosztowne. Jednak są niezbędne i tylko one zagwarantują pewność i całkowite bezpieczeństwo użytkownikom obiektu. Pomagają także utrzymać dom w jak najlepszym stanie wizualnym, dzięki czemu takie lokum nie traci tak szybko na wartości.