Usługi rzeczoznawcy nieruchomości

Posted by on paź 5, 2016 in Inne usługi | Możliwość komentowania Usługi rzeczoznawcy nieruchomości została wyłączona

Usługi rzeczoznawcy nieruchomości

Sprzedając lub kupując dowolną nieruchomość należy ustalić kilka rzeczy. Po pierwsze realną wartość nieruchomości, następnie sens inwestycji, czy zakup się opłaca. Warto też znać panujące trendy na rynku nieruchomości. Wszystkie te dane dadzą nam pełny obraz planowanych działań.

W uzyskaniu tych informacji pomoże rzeczoznawca majątkowy. Przed nawiązaniem z nim współpracy dobrze jest wiedzieć, czym właściwie się zajmuje. Jaki jest jego zakres obowiązków i usług? Jakie ma metody pracy, czym musi się kierować? Nie zwlekając przechodzimy do rzeczy.

Rzecz o rzeczoznawcy

Żeby zostać rzeczoznawcą majątkowym, należy uzyskać specjalne uprawnienia nadawane przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa. Wykonywanie tego zawodu uregulowane jest przepisami prawa. Jeśli ktoś dokonuje wyceny nieruchomość bez uprawnień, naraża się na karę grzywny lub więzienia.

Rzeczoznawcy są wpisani do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Rejestr przeznaczony jest do publicznego wglądu, możemy sprawdzić czy zatrudniony przez nas rzeczoznawca posiada uprawnienia. Mamy, więc zabezpieczenie.

Wiemy już jak wchodzi się do zawodu. Teraz kolej na zakres działania rzeczoznawcy.

Wiele usług

rzeczoznawca majątkowyRzeczoznawca majątkowy wycenia nieruchomości nie tylko w celu ustalenia wartości rynkowej. Może też robić to dla innych celów, jak na przykład:

  • Zabezpieczenia kredytu
  • Postępowań sodowych
  • Postępowań komorniczych
  • Wycen wartości spadku

Wykonuje również ekspertyzy runku nieruchomości i efektywności inwestycji,. We wszystkich swoich działaniach, rzeczoznawca majątkowy musi przestrzegać zasad wynikających z przepisów prawa. Musi posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Zobowiązany jest też do zachowania tajemnicy zawodowej.

Każdy może się zwrócić do rzeczoznawcy z prośbą o wycenę. W niektórych sytuacjach, jego obecność jest wymagana, jak chociażby w sporach sądowych dotyczących nieruchomości. Tylko rzeczoznawca majątkowy może być biegłym sądowym w zakresie nieruchomości.

Koszt wycenie ustalany jest bezpośrednio z klientem. Nie ma cenników ustalonych z góry, więc cena zawsze jest dostosowana do naszych potrzeb. Oprócz atrakcyjnych warunków finansowych, możemy liczyć na dyskrecję i rzetelne wykonanie usługi. Standardy zawodowe i regulacje prawne wymagają od rzeczoznawców prowadzenia działalności na najwyższym poziomie.

Wiemy już wiele

Odpowiednia wiedza w dziedzinie, która będzie nas interesować przez jakiś czas jest bardzo ważna. Tak też jest z rynkiem nieruchomości. Podejmując określone działania warto wiedzieć, jakie tendencje panują. Musimy wiedzieć, jaka jest prawdziwa wartość nieruchomości, którą chcemy kupić lub sprzedać.

Dowiemy się wszystkiego u rzeczoznawcy majątkowego. Rzetelnie wykona powierzone mu zadania. Zobowiązują go do tego standardy zawodowe i regulacje prawne. Możemy też sprawdzić czy posiada odpowiednie uprawnienia, dzięki którym może wykonywać swoje zajęcie. Wynajęcie rzeczoznawcy majątkowego jest, więc bezpieczne i przyniesie wiele korzyści, sprawdź tutaj.