Okresowe przeglądy techniczne budynków – rozporządzenie prawa budowlanego

Posted by on mar 11, 2021 in Inne usługi, Nieruchomości w Polsce | Możliwość komentowania Okresowe przeglądy techniczne budynków – rozporządzenie prawa budowlanego została wyłączona

Okresowe przeglądy techniczne budynków – rozporządzenie prawa budowlanego

Okresowe przeglądy techniczne budynków nie są pozostawione przypadkowi, lecz dokładnie określone w przepisach prawa budowlanego, które omówimy poniżej. Oprócz tego poniższy artykuł zawiera również informacje o tym, na czym polegają roczne i pięcioletnie przeglądy, jaka dokumentacja jest niezbędna i kto jest uprawniony do wykonywania takich przeglądów. Zapraszamy do lektury.

Co mówi rozporządzenie dotyczące kwestii przeglądów technicznych budynków?

O tym, kto ma obowiązek wykonać okresowy przegląd techniczny budynku, co ma on obejmować, kto może go przeprowadzić i kto jest z tego obowiązku zwolniony, jasno precyzuje art. 62 prawa budowlanego. Według niego obowiązek kontrolowania stanu budynku spoczywa na właścicielach i zarządcach budynków. Wyjątkiem są tutaj właściciele budynków jednorodzinnych, obiektów budowlanych, zabudowy letniskowej i zagrodowej oraz nieruchomości i instalacji wymienionych w art. 29 ust. 1.

Według tego rozporządzenia konieczne jest wykonywanie okresowego przeglądu raz na rok i raz na pięć lat w rozszerzonym zakresie. Wyjątkiem są tutaj budynki, których powierzchnia zabudowy przekracza 2000m2 lub ich powierzchnia dachu jest większa, niż 1000m2. W ich przypadku kontrola konieczna jest dwa razy do roku.

Co obejmują roczne i pięcioletnie kontrole stanu technicznego budynków?

Aby kontrola się odbyła, konieczne jest wezwanie właściciela lub zarządcy obiektu. Każda kontrola rozpoczyna się od sprawdzenia, czy skorygowane zostały nieprawidłowości wykryte podczas poprzedniego badania.

W przypadku kontroli corocznej sprawdzane są następujące elementy:

  • instalacje pełniące funkcję ochrony środowiska,
  • przewody kominowe i instalacje gazowe,
  • elementy budynku i instalacji, które są szczególnie narażone na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych.

Zakres elementów badanych podczas kontroli pięcioletniej jest nieco szerszy i obejmuje:

  • wszystkie elementy kontroli corocznej,
  • estetykę budynku i jego otoczenia, ze szczególnym naciskiem na elementy mające wpływ na stan techniczny,
  • badanie instalacji piorunochronnej i elektrycznej.

Kontrola jest zakończona raportem, który należy załączyć do dokumentacji obiektu.

Jak należy udokumentować przegląd techniczny budynku?

Lista dokumentów, jakie musi posiadać właściciel lub zarządca nieruchomości podlegającej obowiązkowi okresowego badania stanu technicznego budynku, jest dosyć długa, a poniżej wymienimy najważniejszą dokumentację, pozwalającą na dokumentowanie kontroli:

  • ekspertyzy dotyczące stanu technicznego,
  • protokoły z poprzednich kontroli,
  • dokumentacja budowlana i powykonawcza,
  • projekty i dokumenty techniczne wszystkich prac budowlanych, jakie wykonano w trakcie użytkowania budynku.

Co grozi za zaniechanie regularnej kontroli?

Kary są dotkliwe, obejmują grzywnę nawet do 5 tys. złotych, a także ograniczenie lub pozbawienie wolności na rok. Innym problemem jest również to, że w razie braku aktualnej kontroli, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

Kto może wykonywać okresowe przeglądy budynku?

W świetle przepisów prawa budowlanego, do wykonania kontroli stanu technicznego uprawnione są osoby o odpowiedniej specjalności. Do kontroli stanu przewodów kominowych można zatrudnić osobę posiadającą tytuł mistrza w zawodzie kominiarza lub osobę ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi. W przypadku budynków piętrowych kontrolę przeprowadzić mogą pracownicy służby ds. bezpieczeństwa budynków piętrowych. Podobnie jest w przypadku instalacji gazowych, elektrycznych i innych – do ich skontrolowania są niezbędne osoby o stosownych do rodzaju instalacji uprawnieniach.

Aby mieć pewność, że kontrolę przeprowadza wykwalifikowana kadra, warto postawić na sprawdzoną firmę, korzystającą z nowoczesnych technologii, dzięki którym rzetelne sprawdzenie stanu budynku pozwoli na trafną ocenę jego stanu faktycznego. Wymagania te spełnia działająca na Śląsku firma Struo. Oprócz wykonywania przeglądów oferujemy również fachowe doradztwo w zakresie napraw, a także sporządzanie kosztorysów.